Disclaimer Discountvloerdelen.nl

De website van Discountvloerdelen.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, het kan echter voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie inclusief prijzen worden ontleend.

Op deze site zijn links opgenomen en illustraties gebruikt van andere websites. Indien de eigenaar van een van deze websites, uitdrukkelijk geen vermelding op onze site wenst, kan deze dit kenbaar maken door een mail naar ons te sturen. Discountvloerdelen.nl zal dan direct actie ondernemen.

Op alle offertes, producten en diensten van Discountvloerdelen.nl zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Discountvloerdelen.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Discountvloerdelen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van discountvloerdelen.nl.

Discountvloerdelen.nl is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.